ผลงานชุดที่ 1

เข้าร่วมกิจกรรมปิดโลกวิชาการของโรงเรียน

เข้าร่วมกิจกรรมปิดโลกวิชาการของโรงเรียน ได้เปิดร้านขายขนมเพื่อให้คนที่เข้าร่วมมาซื้อ

สิ่งที่ได้:ความสามัคคี,การบริหารเงิน,ได้ฝึกทักษะการทำอาหาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *