สารบัญ

เกี่ยวกับฉัน

ประวัติการศึกษา

ผลงานและกิจกรรม

เกี่ยวกับฉัน

คุณศศิธร อุดมา ชื่อเล่น อีฟอายุ16 ปี

วันที่ 13 พฤษภาคม 2550

รายการพุทธในไทย

กรุ๊ปเลือดo

ความสามารถพิเศษ –

เรียนรู้ ดนตรี ฟังเพลง เขียนนิยาย

ขณะนี้ 1** หมู่5 ต.เ***** อ.บ้านตาก จ. ตาก

และนาย**** **อาชีพ*

นางนาง*** *อาชีพ**

วิชาที่ถนัด

ศิลปะ
70%
คอมพิวเตอร์
36%
ภาษาไทย
59%
อังกฤษ
Web Designer 28%

ความสามารถ

ข้อมลการติดต่อ

facebook:vegas pikkok

เส้น:*****

อินสตาแกรม:v4_g3s

อีเมล: vegas@gmail.com

การศึกษา

ประถมศึกษา

โรมเรียนชวิชาราษฎร์

มัธยมศึกษาตอนต้น

โรมเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร

มัธยมศึกษาตอนปลาย

โรมเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร

กิจกรรมที่เข้าร่วม

กิจกรรมกีฬาสีภายใน

งานเปิดโลกวิชาการ

ค่ายแบ่งปั๋น ครั้งที่ 4

ค่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผลงานและเกียรติบัตร

(ศิลปหัตถกรรม)  ออกแบบผลิตภัณฑ์

วีดีโอตัดต่อหัวข้อ”วิทยาศาสตร์ดสื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมBCG’

(ไทยมุก) การผลิตสื่อกราฟิกอย่างมืออาชีพ

thank you

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ติดต่อเพิ่มเติม

ดูพอร์ทโฟลิโอเพิ่มเติม

ผลงานที่สะสมจากทุกระดับชั้น ที่ได้ศึกษาและปฎิบัติมา