ผลงานชิ้นที่ 5

ได้ไปแข่งศิลปะหัตถกรมม(ออกแบบผลิตภัณฑ์)

ได้ไปแข่งศิลปะหัตถกรมมออกแบบผลิตภัณฑ์ที่โรงเรียนตากพิทยาคม

สิ่งที่ได้:ได้ลองทำสิ่งใหม่ๆ ได้ใช้ความคิดในการออกแบบ ได้ใช้ความสมัคคคี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *