ผลงานชิ้นที่ 6

เข้าร่วมค่ายแบ่งปั๋นครั้งที่4

ได้เข้าร่วมค่ายแบ่งปั๋นครั้งที่4

สิ่งที่ได้:ได้เรียนรู้การเขียนเว็บไซด์ ได้ลองทำสิ่งที่ไม่เคยทำ ได้องการทำงานเป็นทีม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *